Jaarverslag

Jaarverslag 2023

In 2023 hebben we als bestuur vaker vergaderd dan voorheen met een gemiddelde van eens per maand; de presentatie van het in april 2022 uitgebrachte complete muziekboek Alles veilig stond op de planning. Dit vergde een goede voorbereiding om tot een mooi programma te komen. Daarnaast heeft Walter van Nieuwkoop, onze penningmeester, aangegeven na de presentatie het bestuur te verlaten.

Op 7 mei 2023 is het zover: de muziekmiddag met de presentatie van het boek. Als bestuur hebben we muziekgroepen uit verschillende kerken in Nederland gevraagd om de psalmen te begeleiden. Dit ter inspiratie van hoe een band of muziekgroep dit kan doen en om vooral ook samen te zingen met de bezoekers van de middag. Deze vond plaats in de Jeruzalemkerk in Amsterdam en werd door z’n 70 mensen vanuit het hele land bezocht. Men kon een kaartje kopen via True tickets. Het programma bestond naast samenzang uit een interview met Roeland Smith en Wicher Schuurman, die vertelden hoe het boek tot stand was gekomen en een bijdrage over de psalmen door dominee Richard Saly van de Jeruzalemkerk. Tussendoor en na afloop was er volop gelegenheid voor gesprek, koPie/thee en borrel. Er zijn die middag ook de nodige boeken en cd’s verkocht. Al met al was het een geslaagde middag te noemen en voor herhaling vatbaar.

In juni hebben we afscheid genomen van Walter en zijn we als tweekoppig bestuur verder gegaan met Richard Schuddebeurs die de taken van de penningmeester overnam en Jana Smith als voorzitter. Verschillende oproepjes via sociale media en op de muziekmiddag van 7 mei hebben tot dusver geen nieuw bestuurslid opgeleverd.

Het jaar stond verder in het teken van afbetaling van Wichers zetwerk voor het boek, het in kaart brengen van de voorraad van cd’s en boeken (een deel staat op de Boterhoeve in Houten en een deel is naar de Christelijke boekencentrale, het CBC, gebracht ) en het verkennen van de mogelijkheden voor de website. Roeland Smith heeft ons geholpen en een voorzet gedaan voor een verder uit te bouwen site: psalmenvoornu.nl. Het boek is te koop via de site en de eerste aanzet is gemaakt tot het plaatsen van PDF’jes van de bladmuziek. Ideeën zijn verkend voor meer beeldmateriaal van concerten of uitvoeringen van de psalmen, die op de website geplaatst kunnen worden. Voor de bereikbaarheid per mail zijn we overgestapt naar het gebruik van het adres stichting@psalmenvoornu.nl

De eerste gesprekken zijn gestart en mails naar muziekgroepen zijn verstuurd voor de voorbereiding voor de volgende muziekmiddag. Deze staat voor 16 juni 2024 op de planning.
Op naar een mooi nieuw jaar volop samen psalmen zingen en luisteren!

Namens het bestuur van Psalmen voor Nu 

Jana Smith, voorzitter