Rechten

Auteursrechten Psalmen voor Nu

Psalmen voor Nu vindt het geweldig dat anderen de psalmen zingen en overnemen in muziekbundels. We willen dit aanmoedigen en hopen dat de muziek ieder tot zegen is. Om dit in goede banen te leiden zijn er enkele afspraken gemaakt met Uitgeverij Boekencentrum in Utrecht.

Uitgeverij Boekencentrum heeft de auteursrechten verworven van de dichters en componisten die meewerken aan het project Psalmen voor Nu. Daarmee heeft Boekencentrum ook de taak tot bescherming, handhaving en exploitatie van die rechten. Wij verwachten dat ook de gebruikers van de Psalmen deze rechten zullen respecteren.

Voor de naleving van deze rechten draagt de uitgeverij de eerste verantwoordelijkheid. Voor de uitoefening van deze rechten hebben wij voor twee vormen van (neven)gebruik de hulp van derden ingeschakeld, namelijk BUMA voor uitvoeringen (waaronder radio en tv en in gemeenten) en Stemra voor vermenigvuldiging (waaronder CD-producties).

Bands, koren uitzendingen, zangavonden, enz.

Aanvragen voor koren, bands, uitzendingen, zangavonden, kerkdiensten e.d. lopen via BUMA en aanvragen voor CD-opnames e.d. lopen via Stemra. Op grond van onze exploitatieovereenkomst met hen zijn zij daartoe gemandateerd en volgen daarvoor standaardtarieven. Daarop zijn ook tarieven te vinden voor kerkelijk gebruik. Graag verwijzen wij aanvragers voor gebruik binnen kerk en gemeente enz. door naar BUMA/Stemra.
Dat geldt ook voor zingen door de gemeente en bij zingen door een koor/band.

Gedurende een korte introductieperiode mag van de standaardprocedure BUMA/Stemra afgeweken worden mits dit niet-melden aan BUMA/Stemra aan ons gemeld wordt.

CCLI – voor gebruik in kerk & gemeente

Met ingang van 1 augustus 2010 is er een overeenkomst van kracht tussen Boekencentrum Uitgevers en CCLI inzake Psalmen voor Nu.
CCLI  is geen onbekende voor vele kerken en gemeenten. CCLI verstrekt licenties aan kerken en gemeenten voor het gebruik van liederen die bij CCLI in beheer zijn gegeven door uitgeverijen. Op basis van gebruik (op te geven volgens periodieke rapportage aan CCLI) ontvangen rechthebbenden hun vergoeding. Kerken en gemeenten die reeds een licentie hebben, kunnen nu ook langs die weg hun gebruik van Psalmen volgens van Psalmen voor Nu verrekenen. Enerzijds is dit een vereenvoudiging voor verrekening van gebruik, anderzijds is het een mogelijkheid voor nog niet aangesloten gemeenten langs legale weg het gebruik te regelen. Het gaat immers om de rechtmatige vergoedingen van dichters en componisten. De overeenkomst met CCLI is niet-exclusief, wat betekent dat Boekencentrum ook zelf auteursrechten kan blijven regelen en dat ook de lijn via BUMA/Stemra volledig gehandhaafd wordt. CCLI is vooral bedoeld voor gebruik in gemeenten (diensten en activiteiten) in liturgieën, weekbrieven, sheets, programmaboekjes, beamer en kopieën. CCLI komt u ook tegen bij de gebruikerscodes van de beamerpakketten.

Overname van teksten en of muziek in gedrukte vorm

Overname van teksten en/of muziek in gedrukte vorm kunt u rechtstreeks met uitgeverij Boekencentrum regelen.
De tarieven die gehanteerd worden zijn redelijk en afhankelijk van gebruiksdoel, oplage en afdrukwijze.
Toestemming tot overnames altijd voor één druk (bij herdruk herhaling) en met correcte bronvermelding en toezending van twee bewijsexemplaren.
Aanvragen zullen wij in de regel binnen 5 werkdagen beantwoorden. Aanvragen bij voorkeur per mail.

Alle rechten en/of wijzigingen voorbehouden.